ОФЕРТА

 
ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ № 15012024
на умовах публічної оферти

м. Київ від 29 грудня 2023 року
ВИКОНАВЕЦЬ: ФОП Брус Т.В., Тренінговий Центр "IN-ЛАЙТ" ТМ Zabzalyuk, на чолі з директором Брус Тетяною Валеріївною (Забзалюк) (далі — Виконавець), та
ЗАМОВНИК: Фізична особа, яка звернулася у встановленому цим Договором порядку до Виконавця з метою отримання послуг (далі - Замовник), які надаються Виконавцем у переліку на сайті www.zabzalyuk.com:
- отримання освітніх та методичних послуг, що надаються дистанційно через надання-отримання тимчасового доступу до записів відео-матеріалів шляхом перегляду їх на окремому веб-сайті (онлайн школа) або іншим чином (наприклад, у Телеграм-чаті), або участі в онлайн-трансляціях, якщо це передбачено описаними на сайті тарифами та умовами участі; період доступу до матеріалів вказується в описі продукту на сайті Виконавця або у електронних повідомленнях між Виконавцем та Замовником - керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України;
- отримання методичних посібників в електронному (через обмін файлами в Інтернет-мережі) або фізічному варіанті (через пересилку перевізниками-поштами зі сплатою додаткових витрат перевізників самим Замовником без участі Виконавця).

Сторони уклали цей Договір про надання платних послуг (далі — Договір) про таке:
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Оферта — публічна пропозиція Виконавця, опублікована на офіційному веб-сайті або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, направлена та адресована будь-якій фізичній особі укласти договір про надання послуг на умовах цього Договору. Оферта також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення на неї Замовнику через месенджери або електронну пошту, якщо останній немає можливості ознайомитися через електронний ресурс Виконавця.
Договір — договір про надання Виконавцем платних Послуг та отримання їх Замовником на умовах цієї Оферти після акцепту Замовником на умовах цієї Оферти та у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України.
Замовник — фізична особа, яка отримує Послуги Виконавця на умовах Договору.
Акцепт — повна й безумовна згода Замовника зі всіма положеннями Оферти щодо умов Договору та Додатків до нього. Договір укладається шляхом прийняття (Акцепту) пропозиції (Оферти) щодо укладання Договору . Акцепт здійснюється Замовником шляхом здійснення оплати (без накладення електронних підписів).
Заявка - додаток до Договору, який є його невід’ємною частиною, подання якої Замовником свідчить виключно про намір приєднання до Договору;
Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках, доповнюють умови Договору.
Послуги — послуги, що надаються Виконавцем Замовнику в межах Договору в дистанційній формі, зазначеній в описі продуктів на сайті Виконавця.
Інтернет ресурс Виконавця — Інтернет сайт з доменною адресою www.zabzalyuk.com , інший ресурс або сервіс Виконавця, на якому знаходиться Оферта, інформація щодо Послуг (Додаток до Договору), в т.ч. сайт, мобільний додаток, веб-клієнт, до якого має доступ Клієнт.
Термін дії — період часу, впродовж якого Виконавець зобов’язаний на умовах Договору надати Замовнику Послуги, які оплачені Замовником. Термін дії дорівнює строку надання послуг, визначеному в Договорі (данна Оферта) або зазначеному в описанні продукту на сайті Виконавця.
Додаток - додаток до Договору, який є його невід’ємною частиною, в якому містяться умови щодо переліку послуг, ціна, строки, опис пакетів послуг та умов надання спеціальних умов (у випадку наявності), інші умови надання Послуг. Додаток міститься на інтернет сайті або іншому ресурсі Виконавця та/або направляється Виконавцем Замовнику засобами електронного зв'язку (через месенджери, електронну пошту, в інший зручний для Сторін спосіб) у випадку, коли потрібно уточнення інформації. Також додатком може буті описання Продукту на сайті Виконавця та уточнення інформації Замовником у Виконавця.
Контент - результати інтелектуальної та супровідної діяльності Виконавця, в тому числі: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи, промови; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення, знаки для товарів та послуг, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, що розміщуються на веб-сайті та інтернет-ресурсах Виконавця, до яких наданий доступ Замовнику в результаті Акцепту.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Виконавець надає Замовнику дистанційні онлайн послуги, що обумовлені в Додатку згідно обраного Замовником Пакету, а Замовник зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.
2.2. Послуги надаються у формі: висилання посилання на ресурс з проведення трансляції заходу та/або із записами обраних Замовником продуктів (залежно від замовленого Замовником продукту/пакета/тарифа). Виконавець надає Замовнику послуги, керуючись своїм професійним досвідом та не несе відповідальності за зміст та подання інформації спікерами, авторами програм та спеціалістами з супроводу віщання та ін. Також Послугою може бути надання методичних посібників та подібних матеріалів, що є додатками до основної освітньої послуги, курсу, лекцій тощо. Такі посібники та методичні матеріали надаються Замовнику у оговорених між сторонами формах - електронний формат або фізичний формат (поліграфічний друк, що не передбачає поліграфічні послуги від Виконавця та є матеріалами, наданими Виконавцю від поліграфій та/або авторів матеріалів).
2.3. Ціни, зміст, строки, форма та інші суттєві умови надання послуг визначаються Виконавцем в Додатку, який містяться на сторінках інтернет-ресурсів Виконавця або надсилається Замовнику засобами електронного зв'язку. Сторони можуть змінити/зкоригувати умови надання послуг за взаємною згодою шляхом обміну електронними повідомленнями.
2.4. У випадку здійснення оплати Замовником послуг Виконавця на підстави Додатку, який не є актуальним на дату Акцепту (актуальні дати вказуються на сайти Виконавця в описі продуктів), Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника, запропонувати актуальні послуги (за наявності), та/або повернути кошти, якщо послуги не можуть бути надані. В будь-якому випадку відповідальність, додаткові витрати та ризики щодо оплати послуг неактуального Акцепту, несе сам Замовник.
2.5. Форма надання послуг: відео трансляції дистанційно з використанням інформаційно- телекомунікативних систем шляхом відео або аудіо зв'язка, в т.ч. через спеціальні платформи або месенджери (Viber, Skype, PruffMe, Zoom, тощо). Або посилання на єлектронні записи (відео, текст, аудіо і тд – як зазначено в описанні) Продуктів. Форма надання послуг заздалегідь повідомляється Замовнику в описанні Продукту. Доступ до ресурсів надається Виконавцем перед стартом заходу (дата зазначається в описанні продукту). Пересилання методичних матеріалів до онлайн-програм засобами Інтернет-зв'язку або пошти (за угодою між Виконавцем та Замовником у відповідності до замовленого та сплаченого Замовником продукту/пакету/тарифу та до наявності продукту/послуги в актуальному часі у Виконавця).
2.6. У випадку відсутності Замовника на онлайн трансляції не з вини Виконавця, кошти не повертаються та послуга вважається наданою.
У випадку якщо за сплаченим Замовником замовленням передбачений доступ до записів лекцій/курсів тощо та Замовник не здійснив достатньо спроб та дій для переходу до обумовлених ресурсів зберігання матеріалів для їх використання (перегляд) не за виною Виконавця (якщо Виконавець надав посилання, але Замовник з власних причин не скористався ним або скористався неналежним чином) - кошти Замовнику за сплачений продукт не повертаються та послуга вважається наданою.
2.7. Замовник зобов'язаний своєчасно забезпечити якісний інтернет зв'язок та перевірити доступ до інтернет ресурсу Виконавця та створити умови для власного використання наданих матеріалів у порядку, відповідному умовам договору та Законодавством з урахуванням авторських прав на усі матеріали від Виконавця.
3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Всі умови Договору та його Додатків є обов’язковими для Замовника та Виконавця після Акцепту Замовником.
3.2. Якщо Замовник не згоден з умовами Оферти, він не повинен здійснювати Акцепт та користуватися Послугами.
3.3. Якщо Замовнику не відомі чи не зрозумілі будь-які суттєві умови щодо послуг за цим Договором, він зобов'язаний звернутися письмово до Замовника щодо їх уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі суттєві умови надання Послуг та з цієї підстави має відмовитися від Договору після Акцепту.
3.4. Замовник, який уклав Договір (здійснив передплату або 100% оплату, замовлення послуги у кредит через послугу оплати частинами), вважається ознайомленим з умовами цього Договору, в т.ч. Додатками, погоджується з усіма умовами Договору, ознайомлений у повній мірі з обсягом, кількістю та переліком послуг, строками, вартістю послуг та додаткових послуг.
3.5. Прийняттям пропозиції укласти Договір та укладанням Замовником Договору є оплата коштів за послуги, що свідчить про приєднання Замовника до Договору відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами.
3.6. Договір починає діяти з дати отримання Виконавцем 100% оплати в обумовленому сторонами розмірі в повному обсязі на офіційний рахунок ФОП Брус Т.В.
3.7. Замовник послуг, який приймає (акцептує) пропозицію щодо укладення Договору, зобов’язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення (ПІБ, номер телефону, місце проживання для поштової пересилки матеріалів якщо вони передбачені замовленням, паспортні дані, електронну адресу, інші дані на Вимогу Виконавця, які є необхідними для надання замовленої послуги).
3.8. У випадку, коли Замовнику стали відомі умови Додатку від третіх осіб та він має намір придбати послуги Виконавця, він має спочатку ознайомитись та прийняти умови цієї Оферти. Замовник не має права здійснювати оплату послуг виключно на підставі Додатку, якщо він не погоджується або не ознайомлений з умовами цього Договору.
3.9. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про зручні для нього електронні засоби зв'язку.
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Умовами надання Послуг є:
4.1.1. ознайомлення та повна згода Замовника з умовами цього Договору;
4.1.2. оформлення Замовником згоди про приєднання до даного Договору із зазначенням замовлених Послуг або направлення Виконавцю замовлення шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Виконавця, яка вказана в цьому Договорі або повідомлення в мессенджері, або заповнення форми заявки на інтернет ресурсі (сторінці/сайті) Виконавця;
4.1.3. оплата Замовником замовлених Послуг Виконавця;
4.14. ознайомлення та повна згода Замовника з умовами Політики конфіденційності та обробкою персональних даних.
4.2. Послуги надаються дистанційно, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі з використанням відеозв'язку (форма вебінарів).
4.3. Якщо послуги Виконавця надаються за підключенням до спеціальних платформ або сервісів, Виконавець своєчасно інформує про це Замовника та надає до них доступ, а Замовник зобов'язується своєчасно завантажити/втановити на своїх пристроях такі сервіси та/або здійснити до них підключення.
4.4. Лекції спікерів онлайн трансляцій можуть бути записані Виконавцем та до них може бути наданий доступ Замовнику на строк виконання послуг для повторного ознайомлення. При цьому, за відсутності запису з технічних або незалежних від Виконавця причин та відсутності Замовника на онлайн трансляції не з вини Виконавця, послуги вважаються наданими належним чином. Послуги, що передбачають надання постуг у вигляді відео та текстових/аудіо записів вважаються наданими, щойно Виконавець надіслав доступ до цих записів Замовнику, і не залежать від того, чи перейшов Замовник до перегляду матеріалів чи ні.
4.5. За цим Договором не надаються послуги, які потребують особистої присутності Виконавця або вимагають індивідуальної та письмової консультації. Якщо Замовник бажає замовити послуги, які потребують особистої присутності Виконавця, або індивідуальної, письмової консультації, він може направити письмовий запит на електронну адресу, зазначену в цьому Договорі, та у випадку згоди Замовника, сторони мають підписати окремий договір.
4.6. За відсутності зауважень з боку Замовника в строк, визначений п.4.7 Договору, Послуги вважаються наданими своєчасно належним чином та не потребує підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.
4.7. У випадку наявності у Замовника претензій щодо кількості або якості Послуг, він зобов'язаний їх направити негайно, в будь-якому випадку не пізніше 1го календарного дня з моменту їх виникнення, в письмовій формі на електронну адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі.
4.8. Такі претензії приймаються письмово та розглядаються Виконавцем протягом 10 робочих днів з дати отримання претензії. За результатом розгляду претензії Виконавець приймає рішення про задоволення претензії та виправлення результатів робіт за цим Договором або відмову у задоволенні претензій.
4.9. Політика конфіденційності (з правилами обробки персональних даних) міститься на сайті або іншому інтернет ресурсі/сервісі Виконавця та є невід'ємною частиною даного Договору. Замовник може звернутися до Виконавця на мейл, зазначений в Договорі для ознайомлення з Політикою конфіденційності. Здійснення Акцепту підтверджує факт ознайомлення Замовника з положеннями Політики конфіденційності та надання ним згоди на їх обробку.
4.10. Послуги надаються українською, англійською або російською мовою у зв’язку з міжнародним складом членів, спікерів, авторів програм (окрім громадян РФ та БР, які не допускаються до спікерського складу). Роблячи замовлення, Замовник висловлює побажання та згоду щодо отримання послуг українською, англійською або російскою мовою - у відповідності до мови, якою володіє спікер.
4.11. Період прийняття пропозиції (Акцепту) визначається на електронному ресурсі, сайті, або в Додатку, якщо такий період не зазначений в цьому Договорі.
4.12. Виконавець має право припинити надання послуг, якщо у Замовника є заборгованість перед Виконавцем по оплаті послуг. При цьому Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за таке припинення.
4.13. Інформація та всі матеріали Контенту, в тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, надані Замовнику Виконавцем в рамках цього Договору можуть бути використані виключно для особистого користування Замовником без права передачі (оплатно чи безоплатно) третім особам. У випадку, якщо Замовник допустить розповсюдження вказаної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем в формі штрафу в розмірі 1000% від вартості послуг, сплачених Замовником за цим Договором та додатково відповідає перед Законом про порушення авторських та майнових прав, що додатково може понести фінансові відшкодування Виконавцеві за надану шкоду та фактичні і потенційні збитки.
4.14. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках оферти є київський час, якщо інше не зазначено в Додатку/на сайті.
4.15. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів Замовника, з правом відключення Замовника від інтернет ресурсів, в разі порушення Користувачем умов даного Договору. Зазначеними порушеннями в тому числі є публікація Користувачем в інтернет ресурсах, сайтах Виконавця, в коментарях або в чатах в ході надання Послуг інформації, забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманих послуг, в тому числі що чинить розпал міжнаціональних конфліктів, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших клієнтів або Виконавця, публікація інформації на інтернет ресурсах Виконавця, яка не стосується тематики послуг або публікація рекламної інформації. У разі виявлення такого факту Замовник сплачує Виконавцю штрафу в розмірі 1000% від вартості послуг, сплачених Замовником за цим Договором.
4.16. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення сплачених Замовником грошових коштів в разі встановлення факту передачі реквізитів для отримання послуг третім особам, в тому числі шляхом передачі індивідуальної посилання (URL) для участі користувача в онлайн сесії/тренінгу, поширення Користувачем інформації та матеріалів, одержаних ним у зв'язку з отриманням послуг.
4.17. Виконавець має право надавати послуги самостійно та з залученням третіх осіб. При цьому відповідальність перед Замовником несе Виконавець за організаційні моменти, що можуть залежати від нього, та не несе відповідальності за інше.
5. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Строк надання послуг вказаний у Додатку або на інтернет ресурсі/сайті Виконавця.
6. ЦІНА ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ
6.1. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця на підставі виставленого Виконавцем Рахунку після ознайомлення з Додатком шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця або у формі, вказаній на інтернет ресурсі/сайті Виконавця або Додатку до Договору.
6.2. Замовник має право здійснити оплату без виставленого Виконавцем рахунку у випадку наявності достатньої інформації щодо суттєвих умов Договору та можливості оплати через використання електронних платіжних систем на інтернет сайті/ресурсі Виконавця або на офіційний рахунок за IBAN номером з подальшим інформуванням Виконавця про це та наданням розгорнутої квитанції про здійснений платіж з розумінням, що продукт міг бути не актуальним та замовлення може бути відмінене Виконавцем з поверненням коштів з урахуванням комісії (зменшення виплати на суму комісії банку та платіжних систем).
6.3. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем, та має право відмовити Замовнику у наданні послуг у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.
6.4. У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за послуги без погодження на часткову оплату з боку Виконавця, Виконавець має право відмовитися від надання послуг та повернути часткову оплату.
6.5. Користувач має право в будь-який час змінити оплачений пакет послуг і перейти з придбаного пакета послуг на інший пакет послуг з більшою вартістю, в рамках одного продукту (послуги), за умови доплати різниці у вартості пакетів. У такому випадку, Виконавець виставляє додатковий рахунок і перехід на інший пакет здійснюється на наступний день після отримання повної оплати.
6.6. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
6.7. Грошові кошти повертаються у тій же формі та на той самий рахунок, з якого проводиться оплата, якщо Сторони не домовляться про інше.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ Виконавця

7.1. Виконавець має право:
7.1.1. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього; повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному сайті Виконавця не менш, ніж за один (один) календарний день до їх введення в дію;
7.1.2. самостійно визначати вартість на неоплачені Послуги.
7.1.3. припиняти надання Послуг Замовнику, який порушує умови цього Договору;
7.1.4. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг;
7.1.5. залучати до надання послуг третіх осіб, при цьому відповідальність за якість та кількість послуг перед Замовником несе Виконавець.
7.2. Виконавець зобов'язаний:
7.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором;
7.2.2. надавати послуги актуальні згідно до чинного законодавства України;
7.2.3 вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником, а також інформації про Замовника та отримані ним Послуги;
7.2.4. своєчасно реагувати на запити Замовника.
7.2.5. своєчасно надавати доступ до Контенту послуг.
7.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ Замовника

8.1. Замовник має право на:
8.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості;
8.1.2. отримання від Виконавця відомостей про здійснені Послуги у порядку, встановленому законодавством;
8.1.3. відмовитися від отримання повідомлень/листів від Замовника. В такому випадку Виконавець не несе відповідальність за не отримання актуальної інформації Замовником щодо послуг.
8.2. Замовник зобов'язується:
8.2.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором (Додатку);
8.2.2. своєчасно повідомляти Виконавця про зміну реквізитів, які були зазначені Замовником в Заяві.
8.2.3. використовувати Контент, інформацію та матеріали тільки в особистих цілях і для особистого використання та не розповсюджувати Контент, отриманий в ході надання послуг.
8.2.4. використовувати доступ для участі в тренінгу не більше ніж для одного слухача (користувача) за кожним індивідуальним доступом.
8.2.5. знайомитися с актуальною версією Договору при кожному вході на інтернет ресурс Виконавця.
8.2.6. Компенсувати збитки та виплатити штраф в разі порушення майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавця. У випадку виявлення факту порушення майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавця, на першу вимогу Виконавця припинити таке порушення.
8.2.7. Не здійснювати публікацій в інтернет ресурсах, сайтах Виконавця, в коментарях або в чатах в ході надання Послуг інформації, забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманих послуг, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших споживачів або Виконавця, публікацій інформації в інтернет ресурсах Виконавця, яка не стосується тематики послуг або публікація рекламної інформації.
8.2.8. Не записувати Контент на відео та/чи аудіо носії, в тому числі з метою передачі третім особам або комерційного розповсюдження.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
9.2. Всі суперечки по Договору між Виконавцем і Замовником вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.
9.3. Замовник не має права відмовитися від Договору в односторонньому порядку після отримання послуг. Кошти, сплачені на користь Виконавця, не підлягають поверненню у випадку такої односторонньої відмови.
9.5. Якщо Замовник з будь-яких обставин, які не залежать від Виконавця, не отримує послуги у встановлені Договором строки, послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином.
9.6. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.
9.7. Виконавець має право перенести строки надання послуг у випадку виникнення обставин, які не залежать від нього (хвороба, технічні роботи провайдера, небезпека здоровью та життю у зв'язку з воєнними діями тощо, що унеможливлюють зв’язок к Замовником тощо) при умові попередження Замовника не менш ніж за 3 години до початку надання послуги або як буде можливо за обставинами. При цьому, час та дата перенесення погоджується з Замовником шляхом направлення електронного повідомлення або іншим можливим шляхом.
9.8. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і дає гарантію того, що зробить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Якщо Замовник виявить помилки або неточності, які сталися з вини Виконавця, Виконавець за наявної можливості безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.
9.9. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в порядку, визначеному чинним законодавством України.
9.10. У разі виникнення у Замовника скарг і пропозицій, він може звернутися до Виконавця з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім'я та прізвище, а також зворотню адресу, відправивши її на електронну адресу, вказану в цьому Договорі. Замовник, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову відповідь. У разі, якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Виконавець, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Замовника про задоволення прохання чи вимоги.
9.11. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.12. У разі зміни контактних даних Замовника протягом дії Договору він зобов’язаний повідомити про це протягом 7 днів на електронну адресу, зазначену нище.
9.13. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за не отриману вигоду останнього, незалежно від джерела їх походження.
9.14. Про недоліки в послузі Замовник зобов'язаний повідомити Виконавцеві не пізніше однієї доби після їх виявлення.
9.15. За порушення умов п. 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8 Замовник сплачує Виконавцю штраф в розмірі 1000% від вартості оплачених послуг та компенсує понесені збитки та не отриману вигоду.
9.16. Сторони за власним бажанням добровільно здійснюють зберігання Договору у паперовій формі.

10. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ.
10.1. Відмова від Договору можлива протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати Акцепту (оплати) у разі раннього бронювання послуг ( 14 і більше днів до дати надання послуг) при умові виконання умов п.10.3 цього Договору.
10.2. Повернення коштів у разі відмови від Договору (п.10.1) здійснюється в розмірі 100% вартості послуг (за вийнятком комісій банку та платіжних систем), за умови, якщо доступ до Контенту послуг не відкривався, Замовник не заходив до кабінету за отриманим доступом та не отримував Контент послуг засобами електронного зв'язку.
10.3. Повернення грошових коштів, що надійшли в рахунок оплати послуг, проводиться за письмовою заявою Замовника на електронну пошту Виконавця, вказану в цьому Договорі. У заяві про повернення повинні бути викладені причини, через які Замовник вимагає повернути кошти, реквізити для переказу грошових коштів (з яких здійснювалась оплата) і прикладені копія документа, що посвідчує особу Замовника та копію документа про оплату послуг.
10.4. Умови повернення грошових коштів: 1) заяву про повернення коштів направлено Виконавцю у строк, визначений в п. 10.1 цієї статті; 2) Замовник надав інформацію в повному обсязі в порядку, визначеному в п.10.3. При відсутності одного або декількох зазначених у цьому пункті умов Виконавець має право відмовити в задоволенні вимоги Замовника.
10.5. Рішення про повернення коштів або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмового заяви Замовника.
10.6. Якщо Заява про відмову від Договору подана Замовником з порушенням строку, визначеного в п.10.1, або після початку надання послуг, Виконавець самостійно та добровільно приймає рішення про повернення або неповернення оплати. Конкретна сума повернення визначатиметься пропорційно до вартості наданих послуг з урахуванням додаткових витрат щодо повернення оплати (банківська комісія, курсової різниці, комісії фінансових посередників, вартості направленого Замовнику Контенту послуг) та штрафу в розмірі до 50% від вартості послуг в рахунок відшкодування збитків від односторонньої відмови від Договору з боку Замовника.
10.7. Сторони не мають права на розірвання Договору в односторонньому порядку, крім випадків передбачених чинним законодавством та цим Договором.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Замовником.
11.2. Строк дії Договору починається з моменту Акцепту (здійснення оплати послуг) та діє до завершення Виконавцем надання послуг, передбачених умовами цього Договору.
11.3. Визнання недійсними окремих пунктів Договору не тягне недійсність всього Договору.
11.4. Протягом дії Договору, Виконавець має право вносити зміни в Договір (за погодженням з Замовником), які вступають в силу протягом 2-х днів з моменту оприлюднення на інтернет ресурсі/сайті. Виконавець завчасно повідомляє Виконавця про зміни (за 5 робочих днів до набрання ними чинності) засобами електронного зв'язку. Вважається, що Замовник погодився із змінами, якщо протягом 3-х робочих днів на електронну пошту Виконавця не прийшло письмове заперечення від Замовника.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ Виконавця:
ФОП Брус Т.В., Тренінговий Центр "IN-ЛАЙТ", директор Брус Тетяна Валеріївна
Послуги надаються у дистанційному форматі на період воєнних дій в Україні
Код ЄДРПОУ 43359393
Адреса для листування: Е-mail: moc.liamg%40kuylazbaz
РЕКВІЗИТИ офіційного разунку для прийому оплат:
Установа банку - ПриватБанк
МФО банку - 305299
Отримувач платежу - БРУС ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
IBAN - UA333052990000026005050542260 (ЕДИНИЙ КАНАЛ ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ поза сплатою платіжними кнопками на сайті)
Рахунок отримувача - UA333052990000026005050542260
Валюта рахунку - UAH
РНОКПП отримувача - 3188714802
Призначення платежу - ОСВІТНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОСЛУГИ (ОБОВ'ЯЗКОВО)

Тел: +380959278749ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


Київ, УКРАЇНА 29 Грудня 2023р.1. Загальні положення1.1. Ця політика конфіденційності (далі – Політика)ФОП Брус Т.В., Тренінговий Центр "IN-ЛАЙТ" ТМ Zabzalyuk, на чолі з директором Брус Тетяною Валеріївною (Забзалюк) (далі – Виконавець).1.2. У цьому документі описується:– які персональні дані клієнтів, а також інших осіб, які отримали доступ та/або використовують сайт, мобільний додаток, веб-клієнт та/або інші наші сайти, продукти та сервіси (далі – Ресурси), які містять посилання на цю Політику, Виконавець збирає;- Мета, з якою збираються такі персональні дані;– способи обробки та використання персональних даних, що збираються;– терміни зберігання персональних даних, що зберігаються;- Інші питання, пов'язані з обробкою персональних даних Виконавцем.1.3. Користуючись ресурсами, Ви розумієте, що Виконавець збиратиме і використовувати персональну інформацію про Вас у спосіб, в обсязі та з метою, які описані в Політиці.1.4. Використовуючи Ресурси, Ви погоджуєтесь з Політикою. Якщо ви не згодні з будь-яким положенням Політики чи Політикою в цілому, то Ви не маєте права користуватися Ресурсами, на яких розміщено посилання на Політику конфіденційності та маєте негайно перестати їх використовувати.1.5. Ця Політика не поширюється на будь-які інші веб-сайти та мобільні програми третіх осіб, які Ви можете використовувати, включаючи ті, які пов'язані з Ресурсами.Вам необхідно вивчити Політику конфіденційності третіх осіб перед тим, як натиснути на будь-які посилання.1.6.Ми рекомендуємо Вам прочитати цю Політику повністю, щоб переконатися, що Ви обізнані повною мірою.2. Про Виконавця:2.1. Виконавець – ФОП Брус Т.В., Тренінговий Центр "IN-ЛАЙТ" ТМ Zabzalyuk, на чолі з директором Брус Тетяною Валеріївною (Забзалюк) 2.2. У цій Політиці:– під терміном «Клієнт» мається на увазі будь-який (крім Виконавця), хто погоджується з умовами цієї Політики та придбав послуги Виконавця, сплативши за послуги чи користується інтернет ресурсами Виконавця.– під терміном «треті особи» мають на увазі будь-які (крім Виконавця та Клієнтів) та особи, що погоджуються з умовами цієї Політики.3. Контакти3.1. Якщо у Вас виникли питання щодо Політики – пишіть нам на e-mail: moc.liamg%40kuylazbaz3.2. Наше місцезнаходження: м. Київ, Україна. Усі послуги надаються виключно у дистанційному форматі на період воєнних дій в Україні і далі на розсуд Виконавця. 4. Як ми збираємо інформацію?4.1. Для того, щоб удосконалити наші Ресурси для цілей маркетингу, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, ми збираємо інформацію про відвідувачів наших Ресурсів, користувачів наших сервісів, пристрої, які вони використовують, їхню геолокацію.4.2. Ми збираємо відповідну інформацію безпосередньо від Вас,коли ви заповнюєте реєстраційні форми на нашому сайті або використовуючи наш сервіс, вказуючи в них своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, компанію, в якій працюєте, посаду, а також іншу інформацію.4.3. Ми зазвичай збираємо іншу інформацію про пристрій, браузер, геолокацію, автоматично без зазначення цих даних при заповненні форми.4.4.Ви самі вибираєте, відвідувати наші сайти, завантажувати наші програми, надавати нам інформацію чи ні. У деяких випадках без надання відповідної інформації, Ви не зможете скористатися нашими відповідними послугами та/або продуктами.5. Інформація, яку ми збираємо про Вас5.1. Ви надаєте нам інформацію про себе, коли:– Реєструєтеся або заходьте на свій аккаунт на Ресурс.– Завантажуєте, підписуєте чи переглядаєте електронний документ.– Створюєте або редагуєте Ваш профайл користувача.– Звертаєтеся на техпідтримку.– Залишаєте коментарі.– Заповнюєте форму, вказуючи на них: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, компанію, в якій працюєте, посаду, а також іншу інформацію.5.2. Прикладом інформації, яку ви надаєте, є прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, назва компанії, посада, а також інша інформація.5.3. Ми також отримуємо інформацію про третіх осіб, коли ви:– залишаєте коментарі з посиланням на третіх осіб– запрошуєте друзів.5.4. Ви маєте право не ділитися зазначеною інформацією.6. Інформація, яку ми збираємо автоматично6.1. Ми автоматично збираємо інформацію про Вас та Ваші пристрої, коли Ви використовуєте наші сервіси, навіть коли Ви використовуєте наші Ресурси без авторизації у них.6.2. Інформація, яку ми збираємо автоматично, включає:Інформацію про: пристрої, з яких ви заходите, щоб отримати доступ до Ресурсів, користуватися сервісом та дані про транзакцію. У деяких випадках ми отримуємо інформацію у вигляді:• IP-адреси.• Точну інформацію про геолокацію, яку ви дозволяєте використовувати (зазвичай зі свого мобільного пристрою).• Унікальні ідентифікатори пристрою та атрибути пристрою, такі як операційна система та тип браузера.• Дані про використання таких, як: дані веб-журналу, посилання та сторінки виходу, URL-адреси, типу платформи, кількість кліків, назви доменів, цільові сторінки, переглянуті сторінки, їх зміст та порядок, кількість часу, який користувач знаходився на сторінці, дату та час користування нашими послугами, частоту користування нашими сервісами, журнали та іншу аналогічну інформацію .7. Cookies та пов'язані з ними технології7.1. Ми можемо використовувати файли Cookies, які являють собою текстові файли, що містять невеликі обсяги інформації, що завантажується на ваш пристрій ("Cookies"), або пов'язані з ними технології, такі як веб-маяки, локальні загальні об'єкти (РБП) та пікселі відстеження для зберігання чи збору інформації.8. Аналітика8.1. Ми використовуємо такі сервіси, як Google Analytics та інші.Вони використовують Cookies для збору інформації про користування Ресурсами та допомагають нам дізнатися, як використовуються наші послуги. Серед інформації, що збирається: сторінки, які відвідують користувачі та як довго, веб-сайт або сторінка, на яких вони знаходились перед тим, як зайти на наші ресурси.9.Використання інформації9.1. Загалом, ми збираємо, використовуємо (обробляємо) та зберігаємо Вашу інформацію для надання наших послуг, для їх коригування та покращення, для розробки нових послуг та для продажу наших продуктів.Нижче наведено кілька прикладів того, як ми використовуємо інформацію, яку обробляємо:– Надаємо Вам послуги та продукти, які Ви питаєте, за плату.–Вивчаємо можливості ринку, випробовуємо продукти та спеціальні події з використанням електронної пошти чи телефону, або за допомогою надсилання маркетингових повідомлень сторонні продукти та послуги, які, на нашу думку, можуть Вас зацікавити.– Надаємо контентну та індивідуальну рекламу.– Аналізуємо дані наших користувачів про те, як вони використовують наші сервіси.– Тестуємо зміни у наших Сервісах та розробляємо нові функції та продукти.– Усуваємо проблеми, які можуть виникнути з нашими Сервісами,включаючи відповіді на питання, спрямовані на підтримку роботи наших сервісів та вирішення спорів.– Керуємо Ресурсами, включаючи системи підтримки та безпеки.-Попереджаємо, розслідуємо і відповідаємо на інциденти шахрайства, несанкціонованого доступу чи використання наших послуг, порушення умов та політик чи іншої протиправної поведінки.9.2. Ми можемо об'єднати інформацію, яку ми збираємо, або видалити частину інформації, щоб обмежити або запобігти ідентифікації конкретного користувача або пристрою, щоб допомогти в таких цілях, як дослідження та маркетинг.9.3.Плагіни соцмереж та додатки соцмереж керуються самою соціальною мережею та регулюються їх власними правилами використання, конфіденційності та політиками Cookies. Ви повинні переконатися, що ви ознайомлені з ними.9.4. Зазвичай ми збираємо або використовуємо інформацію про Вас, коли ми маємо Вашу згоду на це, коли нам потрібна інформація для укладання з Вами договору або коли обробка даних знаходиться в наших законних інтересах, а не обумовлена вашими інтересами захисту даних або основних прав і свобод.У деяких випадках у нас може виникати юридичний обов'язок збирати або зберігати особисту інформацію або може бути потрібна особиста інформація для захисту Ваших інтересів або інтересів інших осіб. Приклади такого використання інформації:–Використання інформації для створення та керування обліковим записом.Ми потребуємо такої інформації для надання відповідних послуг.– Використовуємо імена та адреси електронної пошти для цілей маркетингу.Ми робимо це за вашою згодою, яку ви можете відкликати у будь-який час.– Збираємо дані про користування Ресурсами та аналізуємо їх, щоб покращити наші послуги. Ми робимо це, виходячи з вашої законної зацікавленості у збереженні та покращенні наших послуг.9.5. Якщо у Вас виникли запитання або Вам потрібна додаткова інформація про законні підстави, на основі яких ми збираємо та використовуємо вашу особисту інформацію, зв'яжіться з нами, використовуючи контактну інформацію, зазначену в п. 3 цієї Політики.10. Обмін інформацією10.1. Ми не здаємо в оренду, не продаємо та не передаємо інформацію, яка містить персональні дані наших клієнтів третім особам, крім випадків, зазначених у цій Політиці та передбачених чинним законодавством України.10.2. Ми обмінюємося інформацією наступним чином:– Ми ділимося інформацією з іншими особами/компаніями, яких ми використовуємо для підтримки наших ресурсів. Ці компанії надають нам такі послуги, як пошукові технології, реклама, налаштування технічних ресурсів, системи автентифікації, збір рахунків, виявлення шахрайства та підтримка клієнтів.Наші постачальники послуг зобов'язуються захистити Вашу особисту інформацію не можуть використовувати її у власних цілях.Ми можемо передавати інформацію про Вас відповідно до чинного законодавством, зокрема, відповідаючи на запити правоохоронних та судових органів. Також, ми можемо ділитися Вашою інформацією, коли є загроза фізичній безпеці будь-якої людини, порушення цієї Політики або інших договорів або захисту законних прав та інтересів третіх осіб, включаючи наших співробітників, користувачів чи громадськості.Ми можемо передавати Вашу інформацію іншим способом, якщо Ви попросили нас зробити це чи дали на це згоду. Наприклад, за Вашої згоди ми публікуємо відгуки користувачів, які можуть Вас ідентифікувати.10.3.Публічна інформація– Коли ви коментуєте наші блоги, новини чи спілкуєтеся на нашихфорумах, електронних ресурсах, ця інформація також може бутипрочитаною іншими особами.– Коли ви створюєте профіль на ресурсах, інші користувачі можутьпереглядати інформацію про профіль. Якщо ви хочете зробитицю конфіденційну інформацію – перейдіть до налаштувань облікового запису.10.4. Коли ви створюєте обліковий запис або роль користувача з адресою електронної пошти, який ви отримали в якості співробітника, підрядника, то останні (якщо вони є клієнтами) можуть знайти ваш обліковий запис і здійснити відповідні дії, які можуть вплинути на ваш обліковий запис.11. Зберігання інформації11.1. Якщо потреба у зберіганні інформації передбачена законом,ми зберігатимемо Вашу інформацію протягом терміну, встановленого законом.Якщо у Вас немає зобов'язань згідно із законом щодо зберігання даних, ми зберігатимемо їх стільки часу, скільки нам буде потрібно або як узгоджено з Вами.11.2. Ми зберігаємо Вашу особисту інформацію не більше терміну,необхідного для цілей, котрим вона обробляється. Тривалість часу, протягом якого ми зберігаємо інформацію, залежить від цілей, з якими ми її збирали та використовуємо, та відповідно до вимог чинного законодавства. Там, де існують технічні обмеження, які запобігають видаленню інформації або вимогам анонімності, ми зберігаємо особисті дані та обмежуємо їх активне використання.12. Свобода вибору.12.1.У цьому розділі описані дії, які ви можете зробити, щоб змінити або обмежити збирання або використання інформації про Вас.12.2. Ви не повинні заповнювати профіль. Якщо ви заповнили профіль, то ви можете отримати доступ і переглянути цю інформацію. Якщо будь-яка інформація є неточною або неповною, Ви можете внести зміни в налаштуваннях свого облікового запису.12.3. Ви можете відмовитися від повідомлень електронної пошти, які ми надсилаємо Вам. Ви можете відмовитися від цих повідомлень, натиснувши на посилання "відмовитися" у повідомленні електронної пошти. Зверніть увагу, що ми можемо надіслати Вам одне повідомлення, щоб підтвердити, що вихочете відмовитись. Якщо ви є зареєстрованим користувачем наших Ресурсів, або якщо ви укладаєте угоди з нами, ми можемо продовжувати надсилати Вам повідомлення про угоди (наприклад, повідомлення про підписання або виставлення рахунку) після того, як Ви відмовитеся від маркетингових повідомлень.12.4. Ви можете відмовитися від файлів Cookies через налаштування свого браузера. Однак, якщо Ви відмовитеся від Cookie-файлів, ви не зможете використовувати деякі наші Сервіси.12.5. Щоб змінити спосіб збирання та використання Google Analytics вашої інформації, можна встановити браузер налаштувань Google Analytics.12.6. Якщо Ви не бажаєте, щоб ми бачили місце розташування Вашого пристрою, Ви можете вимкнути геолокацію на ньому, змінити налаштування конфіденційності або відмовитися від спільного використання геолокації у своєму браузері.12.7. Якщо ви бажаєте закрити свій обліковий запис, перейдіть до налаштувань свого облікового запису.12.8. Ми зобов'язуємось відповідати на скарги та вирішувати спірні питання конфіденційності, збору або використання персональних даних.З питань та скарг, що стосуються використання персональних даних або Політики конфіденційності, зв'яжіться з нами, використовуючи адресу електронної пошти moc.liamg%40kuylazbaz13. Конфіденційність персональних даних неповнолітніх13.1. Наші послуги не призначені для людей віком до 18 років («неповнолітніх») і не надаються їм. Ми свідомо не збираємо чи запитуємо інформацію у неповнолітніх. Ми свідомо не дозволяємо використовувати неповнолітнім наші послуги. Якщо ви неповнолітній, будь ласка, не використовуйте нашіПослуги та/або не надсилайте нам свою інформацію. Ми видаляємо інформацію, ми збираємо та обробляємо у неповнолітнього без підтвердженої на це згоди на згоду батьків.Будь ласка, зв'яжіться з нами, використовуючи адресу електронної пошти, якщо ви вважаєте, що у нас може бути інформація від неповнолітнього або про нього.14. Як ми захищаємо персональні дані14.1. Для того, щоб Ваша інформація була в безпеці, ми використовуємо відповідні інструменти. Незважаючи на те, що ми зробили все, що від нас залежить для запобігання несанкціонованому доступу до особистої інформації або її використання, Інтернет та наші послуги не захищені на 100%. З цієї причини ми не можемо гарантувати, що інформація, яку ми збираємо або зберігаємо, завжди буде захищена від несанкціонованого доступу на 100% або що вона використовуватиметься лише відповідно до цієї політики. Тим не менш, ми постійно переглядають та вдосконалюють наші заходи захисту Вашої особистої інформації від несанкціонованого доступу, випадкової втрати, розкриття та/або знищення даних.14.2. Ми не можемо нести відповідальність за будь-який несанкціонований доступ або втрату особистої інформації, яка знаходиться поза нашим контролем.15. Зміни у Політиці15.1. Ми можемо внести зміни до цієї політики, щоб відобразити зміни законодавства, наших компаній, наших ресурсів, використання та практику збору даних або досягнення в галузі технологій. Наше використання інформації, яку ми збираємо, залежить від політики конфіденційності, чинної на даний моментвикористання інформації. Залежно від типу змін ми можемо сповістити Вас про зміни шляхом здійснення публікації на цій сторінці або електронною поштою.Будь ласка, уважно ознайомтеся з будь-якими змінами, внесеними до цієї Політики.

Made with